LTS-RNMU

采用高密度高亮度LED阵列而成,每个角度可以独立控制亮度,可多个角度搭配精确检测玻璃物体表面的划痕、污点等缺陷。

产品特点:

1.采用高亮直插灯珠,亮度高,且分布均匀;

2.具有多种角度,并且亮度单独可控,适应
不同使用环境;

3.可定制不同的安装方式和灯珠角度。


行业应用:

1.手机屏玻璃划痕检测 ;

2.密封胶圈缺陷检测;

3.PCB板焊锡检测;

4.电池焊锡焊点检测。


照度特性图                                                                   均匀性分布图


型号:LTS-RNMU225-W· LTS-RNMU

LTS -   RNMU  ## -  R/G/B/W/IR/UV 
公司名 种类  外径   颜色

  •  型号
  •  颜色
  •  尺寸
  •  电压
  •  功率
  •  PDF下载
乐视光源 乐视光源 乐视光源 乐视光源 乐视光源 乐视光源 乐视光源 乐视光源 乐视光源